Projekt BioLearn – opýtaj sa prírody začal 1. septembra 2018 a trvá do 31. októbra 2021. Vychádza z konceptu STEM a STEAM (Science-Technology-Engineering-Mathematics + Arts), ktorý podporuje multidisciplinárne formy vzdelávania v kontexte reálnych výziev z každodenného života.

Biomimikry inšpirujú učiť sa od prírody, ktorá praktizuje udržateľnosť už 3,8 miliárd rokov. Moduly využívajú projektové a problémové vyučovanie a motivujú žiakov stať sa spolutvorcami udržateľnej budúcnosti. Partneri z Holandska, Anglicka a USA majú s týmto spôsobom práce už bohaté skúsenosti, a preto v rámci projektu pomáhajú menej skúseným organizáciám zavádzať bio-inšpirované vzdelávanie aj v ďalších krajinách EÚ.

Organizácie zapojené do projektu:

1. The Center for Learning with Nature (LWN) – U.S.A.

2. Stichting biomimicryNL (BNL) – Holandsko

3. Wild Awake – Veľká Británia

4. Centrum environmentálnych aktivít – Slovensko

5. Magosfa – Maďarsko

 

Cieľom projektu je zavádzať biomimikry do škôl, ako inovatívny spôsob vzdelávania pre udržateľný spôsob života.

Vytvorené moduly ponúkajú pestrý mix aktivít pre 12-16 ročných žiakov a študentov, kde sa môžu oboznámiť s prístupom biomimikry ako takým, ale aj s bio-inšpirovanými inováciami v rôznych oblastiach života (obaly, bývanie, hospodárenie s vodou, zdravie, ochrana rastlín pred škodcami, obehová ekonomika, adaptácia na klimatickú zmenu...).

Dôležitým aspektom všetkých výučbových programov je udržateľnosť ako významný princíp fungovania prírody, ktorý je potrebné previesť aj do ľudského sveta. Základnou otázkou, ktorú si budú žiaci klásť, je: Ako by to urobila príroda? (napr. Ako zadržiava/vedie/odpudzuje vodu? Ako chladí? Ako stavia?). Žiaci si uvedomia, že príroda má odpovede na všetky výzvy, pred ktorými stojíme ako ľudská spoločnosť; teraz ide o to, ako sa čo najlepšie inšpirovať od prírody a jej riešenia napodobniť.

Súčasťou projektu je testovanie výučbových programov na 3-5 školách, vytvorenie metodickej príručky pre učiteľov, vyškolenie pedagógov formou seminárov, študijná cesta do Holandska (február 2020) a národná konferencia (2021).

Biomimikry (biomimetika, bioinšpirácie): Termín biomimikry pochádza z gréckych slov bios, čo znamená život a mimesis, čo znamená napodobňovať. Často sa používa aj termín bioinšpirácie (prírodou inšpirovaný udržateľný dizajn). Pojem biomimikry spopularizovala Janine Benyusová, ktorá ho vo svojej knihe z roku 1997 (Biomimicry: Innovation Inspired by Nature) definuje ako novú vednú disciplínu, ktorá „skúma modely prírody a potom ich napodobňuje alebo sa inšpiruje týmito vzormi a procesmi pri riešení ľudských problémov". Benyusová navrhuje pozrieť sa na prírodu ako na „model, mentora a mieru“ a definuje 9 životných princípov, ktoré by sa mali ľudia snažiť napodobniť pri prechode na udržateľný spôsob života.

Vzdelávacie moduly

Materiály sú určené pre študentov a žiakov vo veku 12-16 rokov. Po realizácii úvodných modulov môžete ľubovoľne vyberať zo všetkých ostatných podľa vlastných potrieb a možností.

Môžete si stiahnuť jednotlivé moduly a vyskúšať ich so svojimi žiakmi. Budeme radi aj za vašu spätnú väzbu.

Pre viac info si prečítajte Ako pracovať s príručkou (pdf)

Ďalšie užitočné informácie:

Úvodné moduly: vstúpte do sveta bio-inšpirácií

Princípy biomimikry

Vek: 12-16
Trvanie: 10x45 min.
Vyučovacie hodiny: 1 úvodná hodina s prezentáciou a nadväzujúcich 9 hodín - každá venovaná 1 princípu
Kľúčové slová: ekosystém
Predmety: biológia

Toto je séria modulov, z ktorých každý skúma jeden princíp biomimikry. Spoločne poskytujú komplexný úvod do bio-inšpirovaného vzdelávania.

Na stiahnutie (pdf):

9 Princípov biomimikry
Prezentácia 9 princípov (ppt)
Princíp 1: Príroda funguje zo slnečného svetla
Princíp 2: Príroda používa len energiu, ktorú potrebuje
Princíp 3: Príroda prispôsobuje formu funkcií
Princíp 4: Príroda všetko recykluje
Princíp 5: Príroda odmeňuje spoluprácu
Princíp 6: Príroda sa spolieha na rozmanitosť
Princíp 7: Príroda si vyžaduje miestne odborné znalosti
Princíp 8: Príroda vyžaduje rovnováhu
Princíp 9: Príroda využíva silu obmedzení

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Úžasné vzory

Vek: 12-16
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Kľúčové slová: príroda
Predmety: biológia

Učenie sa od prírody pri riešení výziev alebo príležitostí sa začína položením si otázky "Ako príroda zvláda podobnú výzvu?“ Tento úvodný modul sa zameriava na základné zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa mohli učiť od prírody.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Biomimikry - úvodné aktivity

Vek: 13-15
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Predmety: biológia, technické vyučovanie

Tento modul oboznamuje študentov s prístupom biomimikry pomocou príkladov, triedenia kartičiek a aktivity, kde sa učia uplatňovať princípy biomimikry. Môže sa použiť aj ako príprava na modul „Aplikuj biomimikry - veľká výzva“.

Stiahnuť

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Stiahnuť prezentáciu

Aplikuj biomimikry - veľká výzva

Vek: 13-15
Trvanie: 2,5 hodiny
Počet vyučovacích hodín: 3
Predmety: biológia, chémia, technické vyučovanie

Tento modul študentov prevedie procesom dizajnu inšpirovaného prírodou a štruktúrovanou úlohou, ktorá zahŕňa individuálnu a skupinovú prácu. Aj keď mnohé z konceptov súvisia s procesom dizajnovania a biológiou, modul osloví aj učiteľov, ktorí chcú rozvíjať študijné schopnosti vrátane tímovej práce a prezentačných schopností u študentov.

Stiahnuť

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Stiahnuť prezentáciu

Moduly pre udržateľné riešenia inšpirované prírodou

Znovuobjavenie plastovej fľaše

Vek: 13-16
Trvanie: 2,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 3
Kľúčové slová: cirkulárna ekonomika, zero waste
Predmety: biológia, chémia

V tomto module budú študenti objavovať, že príroda má celý rad rôznych schopností, z ktorých sa môžeme učiť. Študenti využívajú schopnosti prírody na inšpirovanie spôsobov riešenia problému znečistenia plastovými fľašami. Do konca modulu prídu študenti s vlastnými riešeniami problému znečistenia plastovými fľašami.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Príroda balí bez odpadu

Vek: 12-15
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Kľúčové slová: funkcia, obal
Predmety: biológia, výtvarná výchova

Rovnako ako naše potraviny a mnoho ďalších produktov, aj každý organizmus je "zabalený". Naša pokožka, pancier krabov, šupka banánu, lastúra ustrice, kôra kokosu, ananás a každá bunka v tele má svoj vlastný obal. Ako nám môžu rôzne spôsoby balenia v prírode pomôcť pri navrhovaní riešení našich vlastných obalových výziev?

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Zdraví od prírody

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Kľúčové slová: ekosystém
Predmety: biológia, chémia

Ako sa stať silným ako je medveď? Alebo ako zostať zdravý ako ryba? A používajú zvieratá lieky? Čo robí príroda pre to, aby zostala zdravá? Čo nás môže príroda naučiť o zdraví a prevencii chorôb.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Prezentácia Zdraví od prírody (pptx)

Udržateľnosť a spolupráca

Vek: 12-16
Trvanie: 1,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 2
Predmety: biológia, fyzika; dizajn, technika a technológie

V tomto module skupiny žiakov trénujú popri učení sa z prírody svoje pozorovacie schopnosti, analogické a kritické myslenie, diskutovanie a rozhodovanie zamerané na určitý problém.

Stiahnuť (pdf)

Prezentácia Princíp udržateľnosti (pptx)

Prezentácia Výhody symbiózy (pptx)

Prírodná ekonomika

Vek: 12-16
Trvanie: 3 hod.
Vyučovacie hodiny: 4
Predmety: biológia, chémia, fyzika; dizajn, technika a technológie

V prírodnom svete je všetko vytvorené s použitím lokálnych zdrojov; organizmy to dokážu pri izbovej teplote a tlaku. Keď sú materiály použité, rozložia sa opäť na základné prvky. Tento modul skúma, ako sa môžeme od prírody naučiť vyrábať potrebné materiály udržateľným spôsobom.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Prezentácia Cirkulárna ekonomika (pptx)

Ochrana rastlín inšpirovaná prírodou

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Kľúčové slová: intenzívne vs. ekologické poľnohospodárstvo, biologická ochrana rastlín
Predmety: biológia, chémia

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Adaptácia na klimatickú zmenu

Vek: 12-16
Trvanie: 7,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 10
Predmety: biológia, fyzika; dizajn, technika a technológie; matematika

Tento modul predstaví žiakom dve výzvy, ktoré prináša klimatická zmena: jedna skúma efekt otepľovania miest, a druhá záplavy. Každá výzva je je navrhnutá tak, aby žiaci porozumeli, ako sa príroda vysporiadava s prírodnými udalosťami, a ako sa od nej môžeme učiť pri riešení zmeny klímy. Každá výzva sa dá predstaviť na vyučovacej hodine samostatne alebo spolu.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Prezentácie:

Stiahnuť Cirkulárna versus lineárna ekonomika

Stiahnuť Transpirácia rastlín

Stiahnuť Chladiaci efekt rastlín

Stiahnuť Zadržovanie vody v pôde

Stiahnuť Zadržovanie vody v krajine

Vodný manažment v mestskom parku

Vek: 12-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Predmety: biológia, chémia, fyzika, dizajn, technika a technológie, výtvarná výchova

Naše výzvy ohľadne vodného manažmentu sa stávajú stále väčšími. Existujú oblasti, ktoré trpia veľkým suchom, kým v iných sú záplavy. Prístup k čistej vode je hlavným problémom pre mnohých ľudí. V tomto module žiaci preskúmajú spomínané výzvy a sami navrhnú riešenia, založené na tom, ako sa s distribúciou vody vysporadúva príroda. Tieto výzvy sa spoja v jednej prípadovej štúdií - návrhu mestského parku.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Budovy

Vek: 14-16
Trvanie: 3,5 hod.
Vyučovacie hodiny: 5
Predmety: biológia, fyzika; dizajn, technika a technológie; matematika

Prístrešie, teplo a ochrana - to všetko sú funkcie budov. V tomto module žiaci hľadajú podobné funkcie v prírode a skúmajú, ako využiť tieto poznatky na vytvorenie lepších a udržateľnejších budov.

Stiahnuť (pdf)

Pracovné listy pre študentov na stiahnutie

Príručka

Primárnou cieľovou skupinou pre túto príručku sú školitelia, ktorým pomôže pri organizovaní vzdelávacích workshopov pre pedagógov. Zároveň je príručka veľmi vhodná pre samotných pedagógov, buď pri práci s modulmi BioLearn, alebo ak sa chchú dozvedieť viac o metodike zavádzania biomimikry do vzdelávania. Rovnako aj účastníci Klimatickej študentskej výzvy v nej môžu nájsť zaujímavé inšpirácie.

Stiahnuť príručku (pdf, doc)

Kontakt

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín, www.cea.sk, www.biospotrebitel.sk

Facebook: BIO spotrebiteľ

Email: medal@cea.sk, medalova@biospotrebitel.sk

Kontaktné osoby: Richard Medal, Klaudia Medalová

Súťaž

KLIMATICKÁ ŠTUDENTSKÁ VÝZVA – aplikuj biomimikry

NAVRHNITE INOVÁCIU, ktorá nám pomôže lepšie zvládnuť klimatickú zmenu

školský rok 2021/2022

Čo keby som sa zakaždým, keď idem niečo vymýšľať, opýtal(a): „Ako by to vyriešila príroda?“ (Janine Benyus, biologička a autorka knihy Biomimicry: Innovation inspired by nature)

Biomimikry (inovácia inšpirovaná prírodou) sa stáva v celom svete  hybnou silou inovácií pre udržateľnú budúcnosť. Viaceré subjekty na Slovensku sa preto spojili a vyhlasujú výzvu pre 13-19 ročných študentov, aby aplikovali biomimikry a navrhli inováciu inšpirovanú prírodou, ktorá sa môže stať súčasťou riešení klimatickej krízy, prípadne napomôcť adaptácii na klimatickú zmenu.

Výzva je inšpirovaná projektom BioLearn, v rámci ktorého vznikli vzdelávacie materiály (www.biolearn.eu) a podobnou súťažou, ktorú vyhlasuje Biomimicry Institute https://biomimicry.org/youthdesignchallenge/.

Čo je úlohou tímu

Založte si výskumný tím a uplatnite biomimikry (inovácie inšpirované prírodou) pri riešení problémov spojených s adaptáciou alebo zmierňovaním zmeny klímy. Ako tréner budete sprevádzať svojich študentov pri štúdiu toho, ako sa organizmy v prírode prispôsobili podobným problémom a výzvam, a to, čo sa naučia, uplatniť pri inovatívnych riešeniach.

Tip: ak si neviete vybrať tému, skúste preskúmať problémy, ktoré ovplyvňujú vašu školu či miestnu komunitu.

Časový harmonogram pre školský rok 2021/22:

 • Registrácia do súťaže priebežne, až do 15. decembra 2021 - termín uzávierky 1. kola
 • Individuálne konzultácie (mailom): október - november 2021
 • Prihlásenie návrhu na inováciu do súťaže (neverejná úroveň): do 15. decembra 2021
 • Výber finalistov (max. 10): do 15. januára 2022
 • Rozpracovanie návrhov + natočenie videa: do 31. mája 2022
 • Celoslovenské kolo formou mini konferencie - osobná prezentácia projektov – finalistov a vyhlásenie víťaza: jún 2022

Ceny

Tri víťazné tímy si rozdelia čiastku 5000 eur. Zvyšní finalisti získajú ceny v štýle zero waste (napr. zážitkový program v Zoo Bojnice).

Obsah a forma študentských návrhov

Tím by mal vybrať jednu z tém výzvy a navrhnúť konkrétnu inováciu, ktorá by nám v budúcnosti mohla pomôcť spomaliť klimatickú zmenu, lepšie zvládať jej prejavy a lepšie sa cítiť v interiéri či exteriéri. Príklad: tím študentov navrhne slnečník, ktorý bude vyrobený z udržateľných materiálov a jeho tvar / materiál bude inšpirovaný biologickou stratégiou prírodných organizmov.

kolo: návrh inovácie treba predložiť vo forme power-point prezentácie s odkazom na biologickú stratégiu, ktorou sa študenti inšpirovali pri svojom návrhu (max. 10 slidov). Zoznam stratégií, ktorými sa môžu žiaci inšpirovať je na stránke asknature.org.

kolo: finálny výstup (návrh inovácie / riešenie), ktorý budú tímy finalistov predstavovať na konferencii a obhajovať pred odbornou porotou, môže mať formu:

 • Spájať dômyselné riešenia prírody s výzvami, pred ktorými stojí ľudstvo v súvislosti s klimatickou krízou.
 • Motiváciu stať sa lepšími pozorovateľmi prírody a schopnosť vidieť za biologickými stratégiami funkcie a vzťahy.
 • Schopnosť identifikovať, ako môžu formy, procesy a systémy v prírode inšpirovať inovatívny trvalo udržateľný dizajn.
 • Dôvera vo vytváranie, vymýšľanie a ponúkanie riešení zložitých problémov.
 • Ako veda a dizajn ovplyvňujú spoločnosť a prírodný svet.

Organizátor súťaže Klimatická študentská výzva – aplikuj biomimikry

Centrum environmentálnych aktivít, www.cea.sk, www.biolearn.eu

Generálny partner:

Nadácia Dionýza Ilkoviča, https://nadaciadi.sk

Partneri:

Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene

Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulta prírodných vie, Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre

Národná zoo Bojnice, www.zoobojnice.sk

Zelená škola, www.zelenaskola.sk

Špirála - sieť environmentálne výchovných organizácií, www.spirala.sk

SUSTO - Sustainability Tools, spol. s r.o., www.susto.earth

Tipy pre úspešný projekt Prihlásiť sa